Календар.com
годишни календари  
Календар 2016 г.  
планирайте за 2016 г. печат и download в различни формати  
Календар 2017 г.  
планирайте за 2017 г. печат и download в различни формати  
Календар 2018 г.  
планирайте за 2018 г. печат и download в различни формати  
Календар 2019 г.  
планирайте за 2016 г. печат и download в различни формати  
Календар имени дни  
всички имени дни по дни и месеци през годината    
Църковен календар 2016  
всички православни и църковни празници за 2015 г.  
Лунен календар 2016 г.  
фазите на луната по дни и часове за 2015 г.  
Астрономически календар  
метеоритни потоци, планети, звезди и съзвездия на небето  
Календар изложения 2016  
китайски, японски, грегориански, юлиянски и други  
Имунизационен календар  
календар за слагане на ваксини по месеци и години в България  


 
 
 
 
 
 
 
 

   Астрономически календар за 2016 г.

Януари 2016

Планети:
вечер - Меркурий (-0,3), Уран (Риби; 5,8), Нептун (Водолей; 7,9);
цяла нощ - Юпитер (Лъв; -2,3);
сутрин - Венера (-4,1), Марс (Дева, Везни; 0,9), Сатурн (Змиеносец; 0,5);
Астероиди: 4 Vesta (Кит; 7,9), 5 Astraea (Лъв; 9,4), 27 Euterpe (Близнаци, Бик; 8,7)
Комети: C/2013 US10 (Воловар, Голяма мечка; 4,9), P/2010 V1 (Лъв; 9,2)

02.I 07 Луната е в последна четвърт.
02.I 13 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
03.I 00 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.I 21 Марс е 1,4° южно от Луната.
04.I Максимум на метеорния поток Квадрантиди. Активност от 28.XIІ до 12.І.
04.I 03 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
05.I 06 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
06.I 15 Астероида 1 Ceres е най-далече от Слънцето. Афелий.
07.I 02 Венера е 3,1° южно от Луната.
07.I 07 Сатурн е 3,3° южно от Луната.
08.I 19 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
08.I 21 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
09.I 06 Венера е 0.1° от Сатурн
10.I 03 Луната е в новолуние.
10.I 19 Меркурий е 2,1° южно от Луната.
13.I 15 Нептун е 2,2° южно от Луната.
14.I 16 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
14.I 17 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
15.I 04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
16.I 09 Уран е 1,4° северно от Луната.
17.I Кометата C/2013 US10 (Catalina) е най-близо до Земята.
17.I 01 Луната е в първа четвърт.
24.I 03 Луната е в пълнолуние.
25.I 20 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
28.I 02 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
28.I 02 Юпитер е 1,4° северно от Луната.
30.I 11 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
31.I 05 Астероида 5 Astraea е най-близо до Слънцето. Перихелий.

Февруари 2016

Планети:
вечер - Уран (Риби; 5,9);
цяла нощ - Юпитер (Лъв; -2,5);
сутрин - Меркурий (-0,1), Венера (-4,0), Марс (Везни; 0,4), Сатурн (Змиеносец; 0,5).
Астероиди: 4 Vesta (Кит, Риби; 8,3), 5 Astraea (Лъв; 8,9)

01.II 05 Луната е в последна четвърт.
01.II 12 Марс е 2,7° южно от Луната.
03.II 21 Сатурн е 3,5° южно от Луната.
06.II 08 Венера е 4,3° южно от Луната.
06.II 17 Меркурий е 3,8° южно от Луната.
07.II 03 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (26°). Утринна видимост.
08.II 16 Луната е в новолуние.
10.II 01 Нептун е 2,0° южно от Луната.
10.II 22 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
11.II 04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
11.II 10 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
12.II 16 Уран е 1,7° северно от Луната.
15.II 00 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
15.II 09 Луната е в първа четвърт.
15.II 14 Астероида 5 Astraea е в противостояние на Слънцето.
19.II Кометата P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) е най-близо до Земята.
21.II 19 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
22.II 20 Луната е в пълнолуние.
24.II 04 Юпитер е 1,6° северно от Луната.
24.II 08 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.II 05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
28.II 17 Нептун е в съединение със Слънцето.
29.II 21 Марс е 3,5° южно от Луната.

Март 2016

Планети:
вечер - ;
цяла нощ - Марс (Скорпион; -0,3), Юпитер (Лъв; -2,5);
сутрин - Венера (-3,9), Сатурн (Змиеносец; 0,4).
Астероиди: 4 Vesta (Риби, Кит; 8,4), 5 Astraea (Лъв; 9,6)
Комети: C/2013 US10 (Жираф, Персей, 8.7), P/2010 V1 (Лъв, 9.0)

02.III 01 Луната е в последна четвърт.
02.III 09 Сатурн е 3,6° южно от Луната.
03.III 23 Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
07.III 10 Венера е 3,4° южно от Луната.
08.III 04 Меркурий е 3,8° южно от Луната.
08.III 12 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
08.III 13 Нептун е 1,9° южно от Луната.
09.III 03 Луната е в новолуние.
09.III Пълно слънчево затъмнение, невидимо в България.
09.III 08 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
10.III 05 Кометата P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.III 09 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
11.III 03 Уран е 1,8° северно от Луната.
11.III 08 Меркурий е 1.4° от Нептун
15.III 19 Луната е в първа четвърт.
20.III 06 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
20.III 18 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
20.III 20 Венера е 0.5° от Нептун
22.III 04 Юпитер е 2,0° северно от Луната.
22.III 14 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
23.III 13 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята
23.III 14 Луната е в пълнолуние.
23.III 22 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
25.III 14 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
25.III 16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.III 03 Преминаване към лятно време.Часовника се преместват един час напред.
28.III 23 Марс е 4,1° южно от Луната.
29.III 18 Сатурн е 3,5° южно от Луната.
31.III 18 Луната е в последна четвърт.
31.III 23 Меркурий е 0.6° от Уран

Април 2016

Планети: вечер - Меркурий (-1,0);
цяла нощ - Марс (Скорпион; -1,4), Юпитер (Лъв; -2,4), Сатурн (Змиеносец; 0,2);
сутрин - .
Астероиди:
Комети: P/2010 V1 (Лъв, 9.4)

01.IV 03 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
05.IV 02 Нептун е 1,8° южно от Луната.
05.IV 19 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.IV 20 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
06.IV 11 Венера е 0,7° южно от Луната.
07.IV 14 Луната е в новолуние.
07.IV 17 Уран е 1,9° северно от Луната.
07.IV 20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.IV 16 Меркурий е 5,0° северно от Луната.
10.IV 00 Уран е в съединение със Слънцето.
14.IV 06 Луната е в първа четвърт.
17.IV 05 Марс сменя посоката на видимото си движение.
18.IV 06 Юпитер е 2,1° северно от Луната.
18.IV 16 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (20°). Вечерна видимост.
18.IV 20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.IV 19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
22.IV Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 16.ІV до 25.ІV.
22.IV 08 Луната е в пълнолуние.
22.IV 23 Венера е 0.8° от Уран
25.IV 08 Марс е 4,9° южно от Луната.
25.IV 22 Сатурн е 3,3° южно от Луната.
28.IV 23 Марс пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
29.IV 06 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
30.IV 06 Луната е в последна четвърт.

Май 2016

Планети:
вечер - ;
цяла нощ - Марс (Скорпион; -2,0), Юпитер (Лъв; -2,3), Сатурн (Змиеносец; 0,1);
сутрин - Нептун (Водолей; 7,9).

02.V 13 Нептун е 1,6° южно от Луната.
03.V 04 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
05.V Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
05.V 07 Уран е 2,1° северно от Луната.
06.V 07 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.V 08 Венера е 2,6° северно от Луната.
06.V 22 Луната е в новолуние.
07.V 05 Меркурий е 5,1° северно от Луната.
09.V 10 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
09.V 17 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
09.V 17 Меркурий преминава пред слънчевия диск. Транзит. Видим от България.
10.V 02 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
13.V 20 Луната е в първа четвърт.
13.V 22 Меркурий е 0.4° от Венера
15.V 11 Юпитер е 1,9° северно от Луната.
15.V 23 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
19.V 01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.V 19 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
22.V 00 Луната е в пълнолуние.
22.V 01 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
22.V 01 Марс е 5,9° южно от Луната.
22.V 13 Марс е в противостояние на Слънцето.
23.V 01 Сатурн е 3,2° южно от Луната.
23.V 22 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
29.V 15 Луната е в последна четвърт.
29.V 21 Нептун е 1,4° южно от Луната.
30.V 07 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.

Юни 2016

Планети:
вечер - ;цяла нощ - Марс (Везни; -2,0), Юпитер (Лъв; -2,0), Сатурн (Змиеносец; 0,0);
сутрин - Уран (Риби; 5,9), Нептун (Водолей; 7,9).

01.VI 18 Уран е 2,3° северно от Луната.
03.VI 09 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
03.VI 13 Меркурий е 0,7° северно от Луната.
03.VI 13 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
05.VI 05 Венера е 4,9° северно от Луната.
05.VI 05 Луната е в новолуние.
05.VI 11 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (24°). Утринна видимост.
07.VI 00 Венера е в горно съединение със Слънцето.
07.VI 04 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
11.VI 21 Юпитер е 1,4° северно от Луната.
12.VI 00 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
12.VI 11 Луната е в първа четвърт.
14.VI 11 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
15.VI 15 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
17.VI 16 Марс е 6,9° южно от Луната.
19.VI 04 Сатурн е 3,2° южно от Луната.
20.VI 14 Луната е в пълнолуние.
21.VI 01 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
26.VI 02 Нептун е 1,1° южно от Луната.
26.VI 08 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
27.VI 21 Луната е в последна четвърт.
28.VI 03 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
29.VI 03 Уран е 2,6° северно от Луната.
30.VI 11 Марс сменя посоката на видимото си движение.

Юли 2016

Планети: вечер - Венера (-3,9), Юпитер (Лъв; -1,9);
цяла нощ - Марс (Везни; -1,4), Сатурн (Змиеносец; 0,2), Нептун (Водолей; 7,8);
сутрин - Уран (Риби; 5,8).
Астероиди: 1 Ceres (Кит; 8,9), 18 Melpomene (Риби; 9,7)

01.VII 09 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
02.VII 19 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.VII 07 Меркурий е 5,6° северно от Луната.
04.VII 14 Луната е в новолуние.
04.VII 19 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
05.VII 04 Венера е 5,1° северно от Луната.
07.VII 06 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
09.VII 04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
09.VII 12 Юпитер е 0,8° северно от Луната.
11.VII 04 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.VII 03 Луната е в първа четвърт.
13.VII 08 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
15.VII 01 Марс е 7,6° южно от Луната.
16.VII 08 Сатурн е 3,4° южно от Луната.
16.VII 23 Астероида 4 Vesta е най-далече от Слънцето. Афелий.
17.VII 00 Меркурий е 0.5° от Венера
20.VII 01 Луната е в пълнолуние.
23.VII 07 Нептун е 1,0° южно от Луната.
23.VII 10 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
26.VII 09 Уран е 2,8° северно от Луната.
27.VII 01 Луната е в последна четвърт.
27.VII 14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.VII Кометата 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova е най-близо до Земята.
30.VII Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
30.VII 05 Уран сменя посоката на видимото си движение.

Август 2016

Планети: вечер - Венера (-3,9), Юпитер (Лъв, Дева; -1,7);
цяла нощ - Марс (Скорпион; -0,7), Сатурн (Змиеносец; 0,4), Уран (Риби; 5,7), Нептун (Водолей; 7,8);
Астероиди: 1 Ceres (Кит; 8,4), 4 Vesta (Близнаци; 8,4), 18 Melpomene (Кит; 9,1)

02.VIII 23 Луната е в новолуние.
04.VIII 07 Венера е 2,8° северно от Луната.
05.VIII 00 Меркурий е 0,5° северно от Луната.
05.VIII 10 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
05.VIII 10 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
06.VIII 06 Юпитер е 0,2° северно от Луната.
10.VIII 03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
10.VIII 21 Луната е в първа четвърт.
12.VIII Максимум на метеорния поток Персеиди. Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
12.VIII 04 Марс е 8,0° южно от Луната.
12.VIII 15 Сатурн е 3,6° южно от Луната.
13.VIII 20 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
15.VIII 18 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
17.VIII 00 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). Вечерна видимост.
18.VIII 12 Луната е в пълнолуние.
19.VIII 14 Нептун е 1,0° южно от Луната.
19.VIII 17 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.VIII 04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.VIII 12 Меркурий е 4.0° от Юпитер
22.VIII 14 Уран е 2,9° северно от Луната.
24.VIII 14 Марс е 4.4° от Сатурн
25.VIII 06 Луната е в последна четвърт.
28.VIII 01 Венера е 0.1° от Юпитер
29.VIII 09 Меркурий е 5.0° от Венера
30.VIII 03 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.

Септември 2016


Планети:
вечер - Венера (-3,9), Марс (Змиеносец; -0,3), Сатурн (Змиеносец; 0,5);
цяла нощ - Уран (Риби; 5,7), Нептун (Водолей; 7,8);
сутрин - Меркурий (-1,0).
Астероиди:1 Ceres (Кит; 7,9), 4 Vesta (Близнаци; 8,3), 18 Melpomene (Кит; 8,4)

01.IX 12 Луната е в новолуние.
01.IX Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо в България.
01.IX 18 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
02.IX 19 Нептун е в противостояние на Слънцето.
02.IX 20 Меркурий е 5.4° от Юпитер
03.IX 00 Меркурий е 5,8° южно от Луната.
03.IX 01 Юпитер е 0,4° южно от Луната.
03.IX 14 Венера е 1,1° южно от Луната.
06.IX 21 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
09.IX 01 Сатурн е 3,8° южно от Луната.
09.IX 14 Луната е в първа четвърт.
09.IX 18 Марс е 7,9° южно от Луната.
13.IX 02 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
15.IX 22 Нептун е 1,1° южно от Луната.
16.IX 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
16.IX 21 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята
16.IX 22 Луната е в пълнолуние.
18.IX 20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
18.IX 21 Уран е 2,8° северно от Луната.
21.IX 12 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
22.IX 17 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX 12 Луната е в последна четвърт.
24.IX 02 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
25.IX 20 Астероида 18 Melpomene е най-близо до Слънцето. Перихелий.
26.IX 09 Юпитер е в съединение със Слънцето.
26.IX 17 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
28.IX 18 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
28.IX 22 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (18°). Утринна видимост.
29.IX 01 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
29.IX 13 Меркурий е 0,7° северно от Луната.
30.IX 19 Юпитер е 0,9° южно от Луната.

Октомври 2016

Планети:
вечер - Венера (-4,0), Марс (Стрелец; 0,1), Сатурн (Змиеносец; 0,5);
цяла нощ - Уран (Риби; 5,7), Нептун (Водолей; 7,8);
Астероиди: 1 Ceres (Кит; 7,4), 4 Vesta (Близнаци, Рак; 8,0), 18 Melpomene (Кит; 8,0)

01.X 03 Луната е в новолуние.
02.X 19 Астероида 27 Euterpe е в съединение със Слънцето.
03.X 23 Венера е 4,9° южно от Луната.
04.X 14 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
06.X 11 Сатурн е 3,8° южно от Луната.
08.X 14 Марс е 7,0° южно от Луната.
09.X 07 Луната е в първа четвърт.
11.X 12 Меркурий е 0.8° от Юпитер
13.X 08 Нептун е 1,1° южно от Луната.
13.X 12 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
15.X 13 Уран е в противостояние на Слънцето.
16.X 06 Уран е 2,7° северно от Луната.
16.X 07 Луната е в пълнолуние.
17.X 02 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.X Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
21.X 08 Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
22.X 22 Луната е в последна четвърт.
24.X 01 Астероида 18 Melpomene е в противостояние на Слънцето.
26.X 04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.X 19 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
28.X 13 Юпитер е 1,4° южно от Луната.
29.X 16 Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.X 03 Венера е 3.0° от Сатурн
30.X 04 Преминаване към астрономическо време.
Часовника се премества един час назад.
30.X 19 Луната е в новолуние.
31.X 00 Меркурий е 4,2° южно от Луната.
31.X 10 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
31.X 21 Луната е най-далече от Земята. Апогей.

Ноември 2016

Планети:
вечер - Венера (-4,2), Марс (Стрелец, Козирог; 0,4), Сатурн (Змиеносец; 0,5);
цяла нощ - Уран (Риби; 5,7), Нептун (Водолей; 7,9);
сутрин - Юпитер (Дева; -1,7).
Астероиди: 1 Ceres (Кит; 7,6), 4 Vesta (Рак; 7,6), 18 Melpomene (Кит; 8,1)

01.XI 08 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
02.XI 22 Сатурн е 3,7° южно от Луната.
03.XI 07 Венера е 6,8° южно от Луната.
06.XI 11 Марс е 5,3° южно от Луната.
07.XI 21 Луната е в първа четвърт.
09.XI 16 Нептун е 1,0° южно от Луната.
09.XI 17 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
11.XI 16 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
12.XI 14 Уран е 2,7° северно от Луната.
13.XI 01 Астероида 5 Astraea е в съединение със Слънцето.
14.XI 13 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
14.XI 15 Луната е в пълнолуние.
17.XI Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
20.XI 12 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
21.XI 10 Луната е в последна четвърт.
22.XI 04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
23.XI 20 Меркурий е 3.4° от Сатурн
25.XI 05 Юпитер е 1,8° южно от Луната.
27.XI 22 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
29.XI 14 Луната е в новолуние.
30.XI 10 Сатурн е 3,6° южно от Луната.

Декември 2016

Планети:
вечер - Меркурий (-0,5), Венера (-4,3), Марс (Козирог, Водолей; 0,7), Нептун (Водолей; 7,9);
цяла нощ - Уран (Риби; 5,8);
сутрин - Юпитер (Дева; -1,9).
Астероиди: 1 Ceres (Кит; 8,1), 4 Vesta (Рак; 6,7), 18 Melpomene (Кит; 8,8)
Комети: 45P (Стрелец, Козирог, 7,4)

01.XII 06 Меркурий е 7,1° южно от Луната.
03.XII 12 Венера е 5,8° южно от Луната.
05.XII 10 Марс е 2,9° южно от Луната.
06.XII 19 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
06.XII 23 Нептун е 0,7° южно от Луната.
07.XII 11 Луната е в първа четвърт.
09.XII 23 Уран е 2,9° северно от Луната.
10.XII 13 Сатурн е в съединение със Слънцето.
11.XII 06 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (21°). Вечерна видимост.
13.XII 01 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
14.XII Максимум на метеорния поток Геминиди. Активност от 04.ХІІ до 17.ХІІ.
14.XII 02 Луната е в пълнолуние.
19.XII 06 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
19.XII 08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
21.XII 00 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.XII 03 Луната е в последна четвърт.
21.XII 12 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
22.XII 20 Юпитер е 2,3° южно от Луната.
25.XII 07 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
25.XII 16 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
27.XII 23 Сатурн е 3,6° южно от Луната.
28.XII 20 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
29.XII 06 Меркурий е 1,8° южно от Луната.
29.XII 18 Уран сменя посоката на видимото си движение.
31.XII 06 Кометата 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova е най-близо до Слънцето. Перихелий.


МЕТЕОРНИ ПОТОЦИ 2016 г.

ИмеДатиМаксимумОписание
Квадрантидиот 28 декември до 12 януаринощта на 3 срещу 4 януариКратък интензивен пик с около 120 метеора на час, понякога болиди. Наблюдават се между съзвездията Воловар, Голяма мечка, Херкулес и Дракон.
Лириди16 – 25 априлнощта на 22 срещу 23 априлОколо 18 метеора на час
Ета-Аквариди19 април – 28 май6 майВариращи по брой от около 40 до 85 бързи метеора на час.
Юнски Боотиди22 юни – 2 юлинощта на 27 срещу 28 юни0 до над 100 за час (вариращи в различни години).
Южни делта-Аквариди12 юли – 23 август30 юлиОколо 16 бледожълти метеора на час.
Алфа-
Каприкорниди
3 юли – 15 август30 юлиОт 5 до 8 бавни жълти метеора на час, понякога болиди.
Персеиди17 юли – 24 август13 августОколо 100 бели бързи метеора на час.
Ауригиди28 август – 5 септември1 септемвриОколо 6 бързи метеора на час, понякога със следи.
Дракониди6 – 10 октомври9 октомвриМетеорите са бавни, червеникави с различна активност на час.
Ориониди2 октомври – 7 ноемвринощта на 21 срещу 22 октомвриОколо 15 бързи бели метеора на час.
Леониди6 – 30 ноември18 ноемвриОколо 15 – 20 бързи синкаво-зеленикави метеора на час. Метеорни дъждове през ~33 години. Последен – през 2002 г. с около 3500 метеора на час. Подходящи за наблюдение в нощта на 17-18 ноември след 23.40 ч.
Геминиди4 – 17 декември14 декемвриОколо 120 бързи метеора на час, често – болиди.
Урсиди17 – 26 декември23 декември Около 10 метеора на час.

Полезни астрономически страници в Интернет:
www.solarham.net
astrocalendar.50webs.com
Интерактивен, java, астрономически алманах JAlma
Переодичен бюлетин на "Астрономически календар"


Copyright © 2016, Календар.com - годишен календар и планиране | За контакти и реклама [email protected]